پزشک

دندانپزشک

بیمارستان

آزمایشگاه

داروخانه

روانشناس

دامپزشک

درمان کارت

دیجیتال مارکتینگ اختصاصی پزشکان

ما به شما دلگرمیم

با عشق آغاز کردیم و کیفیت شد سرمش افکارمان. 

درمان پرداخت – درمان کارت مجموعه متشکل و ری برند شده از شرکت های قدیمی و سابقه دار است . شرکت کارت تخفیف دیجی طب . شرکت کارت تخفیف بیم طب. مجموعه دکتریاب دارمان. مجموعه پرداخت وام درمانی درمان پرداخت. شرکت های ادغام شده در درمان کارت است. 
همصدا بودیم در سال 1400 یکصدا شدیم.

کلینیک دریا دنتال
خانه دندانپزشکی دروس
کلینیک دکتر حسینی (یزد)
1
دکتر مومن آبادی
16511356028249168014325102347743
آداک تبریز
WhatsApp Image 2022-04-11 at 22.23.13
کلینیک الماس تهران
0 میلیون
کاربر درماه
0 هزار
بیش از 15 هزار دارنده کارت
0 پزشک
طرف قرارداد با درمان کارت
0
بار استفاده از درمان کارت در ماه

نظر برخی پزشکان

از زبان مراکز طرف قرارداد بشنوید

درمان پرداخت چگونه کار می کند؟

صفر تا صد تبلیغات و بازاریابی را به ما بسپارید